News


იურიდიული ინდუსტრიის გამოწვევები პანდემიისას
 23/05/2021

ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორების მმართველმა პარტნიორმა, ლაშა ნოდიამ Forbes კვირასთან ისაუბრა თემაზე - "იურიდიული ინდუსტრიის გამოწვევები პანდემიისას"