News


შემოსავლების სამსახური, როგორც ერთ-ერთი კრედიტორი გადახდისუნარიანობის პროცესში
 23/11/2021
შემოსავლების სამსახური, როგორც ერთ-ერთი კრედიტორი გადახდისუნარიანობის პროცესში
სტუმრები: ლაშა ნოდია (Lasha Nodia) - “ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორები” (Nodia, Urumashvili & Partners) მმართველი პარტნიორი;
თამთა მარგველაშვილი (Tamta Margvelashvili- „ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორების“ იურისტი;